Dnia 20 września 2015 roku realizowałem nagłośnienie Zawodów Regionalnych.